.  .Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 41
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Karty usług:
WYDANIE ORZECZENIA W SPRAWIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

KARTA USŁUG

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ul. św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. /44/ 724 21 27

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Orzekania o Niepełnosprawności

        I.            nazwa usługi:

WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 16 ROK ŻYCIA

      II.            podstawa prawna:

·        ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 j.t. z późn. zm.)

·        rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 ze późn. zm.)

    III.            wykaz niezbędnych dokumentów:

·        wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

·        zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana oraz

·        posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności – dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zakład opieki zdrowotnej).

    IV.            wysokość opłaty:

               Nie pobiera się opłat.

      V.            miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – pokój nr 9 – kancelaria (parter)

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 41

tel. /44/ 724 21 27 wew. 409

godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

wtorek: 7:30 – 17:00

    VI.            termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

  VII.            Stan załatwienia sprawy można sprawdzić wysyłając na adres: orzekanie@powiat-tomaszowski.pl zapytanie w temacie którego treść będzie zawierać: imię, nazwisko osoby składającej wniosek, datę złożenia wniosku oraz krótką informację charakteryzującą przedmiotową sprawę. Odpowiedź zostanie odesłana bez zbędnej zwłoki.

VIII.            sposób załatwienia sprawy:

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

    IX.                             tryb odwoławczy:

Od wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Łódzkim za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Załączniki:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (pow.16 lat)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (pow. 16 lat)

 
informacje wprowadził:Monika Urbańska-Domaradzka
informacje wytworzył:Michał Czechowicz
data ostatniej modyfikacji: 25 Października 2013 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 153988